Tuesday, 8 June 2010

DRUMFAD

Fae Chapel Isle tha Pilgrim pad,
Tae neardest shore alang Drumfad,
Tha lang rig taen tae skirt tha bad -
Baith fowk an lan.
Tae tha lang moss wus tame’t, bedad!
An drain’t bi han.

Bricht streech o san at Drumfad Bay,
Whar monies tha boat frae Whithoarn lay,
Betwixt Tha Whuskin’s roaks slate-grey,
An Miller’s Isle.
On men wha sail’t frae Galloway,
Tha sin did smile.

The road the’ taen wus shore tae shore,
Tae wun tae Nendrum wus tha chore,
Tha lang rig richt throu Carradore,
An on tae braes,
Whar Rodden Dykes, Movilla or
Tae Nendrum gaes.

On Drumfad shore, in Plantin ticht,
Whaur yinst a forth had owersicht,
A Haw noo bigged on thon wee heicht,
The’ caa Woburn.
Turn’t intae Borstal Hame tae richt,
Tha yins still errin.

No comments:

Post a Comment